“Aanspringen in het Zeilen: Eisen voor het Nationaal Watersportdiploma”

9 mei 2024
Eisen Nationaal Watersportdiploma: Aanspringen in het Zeilen


Eisen Nationaal Watersportdiploma: Aanspringen in het Zeilen

Wat is Aanspringen in het Zeilen?

Aanspringen in het zeilen is een essentiële vaardigheid voor elke aspirant zeiler. Het betekent niets anders dan de boot in beweging zetten vanuit stilstand. De zeiler laat de boot ‘aanspringen’ door eerst af te vallen, dan het roer recht te houden en tenslotte het zeil strak te trekken. Tegelijkertijd leunt de zeiler naar binnen om de boot te laten hellen, waarna hij of zij een pompbeweging maakt zodra het zeil de wind vangt. Zodra de boot op gang is, wordt zo snel mogelijk de juiste koers ingezet.

Wil je meer weten over Aanspringen en Zeilen in het algemeen?

Voor meer informatie over Zeilschool Pean, onze cursussen en het leren aanspringen in het zeilen, ga naar onze contactpagina, of bezoek ons op Instagram. Een overzicht van ons cursusaanbod vind je hier.

Nationaal Watersportdiploma Eisen voor Aanspringen

Leeftijd: Jongeren

Niveau: Niveau 4

Discipline: Zwaardboot 1-mans

Module: Bijzondere vaartechnieken

Is de module verplicht: Verplicht

Competentie: Aanspringen


Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident