Computer zit motorische ontwikkeling van kinderen dwars

18 augustus 2019

Akkrum, 15 augustus 2019 – Motorische vaardigheden aanleren bij kinderen onder de achttien, blijkt meer tijd in beslag te nemen dan voorheen. Dat concludeert Zeilschool Pean uit onderzoek dat ze de afgelopen jaren uitvoerden onder honderden cursisten.  Een mogelijke verklaring voor de achterblijvende motorische ontwikkeling zou kunnen zijn  dat kinderen hun vrije tijd steeds meer achter de playstation of computer besteden. Rienk de Jonge, zeilschool Pean: “Op vier knopjes drukken op de console van je gamecomputer is echt wat anders dan voetballen, op het klimrek spelen of zeilen.”

Uit de landelijke MQ (Motorische Quotiënt) scan in 2017  bleek al dat bijna een kwart van de kinderen een slechte motoriek heeft. Dit werd toen gezien als een zorgelijke ontwikkeling. Goed leren bewegen is van essentieel belang. Niet alleen omdat de gezondheid van kinderen er beter van wordt, maar ook ter voorkoming van blessures. Als kinderen niet goed leren bewegen beleven ze er ook minder plezier aan en dat kan leiden tot klachten als overgewicht in de verdere toekomst. Goed bewegen is ook van belang voor het zelfbeeld van kinderen.

Zeilschool Pean geeft meer dan een halve eeuw zeilles. De vordering die kinderen boeken, wordt jaarlijks gemonitord. Hieruit blijkt dat kinderen er gemiddeld langer over doen de motorische vaardigheden, zoals gijpen, zeilen aanhalen en sturen, onder de knie te krijgen. Instructeur Vincent de Vries en fysiotherapeut in opleiding: ‘’In de afgelopen tien jaar dat ik zwaardbootles geef is het mijzelf ook opgevallen. Bijvoorbeeld het overpakken van de joystick en de schoot na een overstag is een motorisch lastige handeling. Tegenwoordig kost dit gemiddeld een flink dagdeel om dit goed aan te leren, vroeger kostte dat niet meer dan anderhalf uur. ‘’

Opvallend is wel dat de motorische uitdaging, in combinatie met buiten zijn, kinderen wel aan spreekt. De Jonge: “Ondanks dat sommige kinderen de eerste uren in een zwaardboot lastig vinden, merken we wel een doorzettende vraag naar cursussen in motorisch uitdagende zwaardboten. De zwaardboten zitten in een week vaak veel eerder vol dan de klassieke kielboten.”

De goede oog-hand coördinatie die kinderen leren door moderne ontwikkelingen heeft mogelijk ook positieve effecten. We merken wel dat als kinderen goed geleerd wordt vooruit te kijken en de eerste motorische uitdagingen zijn overwonnen, ze goed in staat zijn de belangrijke informatie uit de omgeving te verwerken.

‘’We proberen natuurlijk als zeilschool in te spelen op deze moderne ontwikkeling bij kinderen.  Daarom hebben we sinds één jaar de Peancommunity, met bijvoorbeeld een abonnement waardoor ze  onbeperkt op zeilkamp kunnen. Daarnaast wordt in de instructeursopleiding veel aandacht besteed aan het juist en effectief aanleren van de motoriek zonder dat dit ten koste gaat van overzicht op het water,” aldus de Jonge. ‘’Zeilen is net autorijden, je moet om je heen kijken en niet naar het gaspedaal of de versnellingspook.’’

 

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident