CORONA-UPDATE 3: Positieve verwachtingen bij Pean

24 april 2020

Net als in de rest van Nederland zijn we ook bij Pean blij met de recent afgekondigde, beperkte verruiming van de coronamaatregelen. Belangrijk voor de zeilschoolactiviteiten zijn de geplande verruimingen voor de jeugd. Het is duidelijk dat sport, naast scholen en kinderdagverblijven, een belangrijke maatschappelijke rol wordt toebedeeld door ons kabinet. Dit geeft zeer goede verwachtingen voor de zeilkampen eind mei en in de zomer.

Wat betekent dit concreet voor de activiteiten bij Pean?

Het meivakantiezeilkamp dat op 3 mei zou starten, kan niet door gaan. De verruimingen op het punt van sport zijn nog niet zodanig dat Pean hierdoor kwalitatief goede groepszeillessen kan aanbieden. Alle klanten van week 19 zijn hierover inmiddels geïnformeerd door Pean. Voor Pean staat gezondheid op nummer 1. We willen dat iedereen: cursisten, ouders en instructeurs, van een onbezorgde zeilles kunnen genieten. Op dit moment kan dat nog niet. Pean kiest ervoor om het zekere voor het onzekere te nemen en niet de grenzen op te zoeken. Natuurlijk realiseren we ons dat dat vervelend is voor de mensen die geboekt hebben. Tot nu toe hebben we daar met iedereen passende oplossingen voor gevonden.

Op dit moment zijn er wel beperkte mogelijkheden voor bootverhuur. Zie hiervoor ons nieuwsbericht over bootverhuur op de website.

Tijdens de meivakantie zouden er nog verruimingen van de maatregelen kunnen plaatsvinden. Mocht dat het geval zijn dan zullen we u informeren over wat dat voor de activiteiten bij Pean betekent. Op korte termijn zal dat geen zeilkamp zijn maar eerder mogelijkheden voor dagrecreatie voor gezinnen.

Voor activiteiten in de zomer zijn de signalen goed als het gaat om de jeugdlessen en -kampen. Zoals eerder vermeld gaan bij Pean de voorbereidingen voor de zomer zoveel mogelijk door en zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de zomerkampen. Samen met de brancheorganisatie HISWA-RECRON stellen we protocollen op voor een veilige opening in de zomer, waarbij de recentste ervaringen bij kinderopvang en scholen van belang zijn.

We benadrukken nogmaals dat we blij zijn met alle fijne communicatie en berichten die we van u ontvangen. Dat geeft ons vertrouwen. We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met de van kracht zijnde maatregelen. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet. De geplande opening van scholen en kinderdagverblijven geeft vertrouwen voor veilige, leuke en leerzame zeilkampen deze zomer.

Hopelijk tot heel snel op Pean!

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident