CWO-registratie

9 juli 2020

Alle cursisten die bij Pean zeilen worden door Pean bij het CWO aangemeld voor de centrale registratie van de vorderingen en diploma’s.

Die registratie gebeurt op het e-mailadres van degene die de cursist ingeschreven heeft. Dat is soms niet de ouder van de cursist zelf. Mocht dat het geval zijn dan moet de andere ouder in zijn account de cursist die niet zijn/haar kind is, ‘loskoppelen’ en daar het mail-adres aan toevoegen van de ouder van het kind. Dat is iets wat ouders onderling kunnen regelen.

Uitleg hierover staat in de handleiding op: https://cwo.nl/watersportpaspoort

Of in onze video uitleg op: https://www.youtube.com/watch?v=lsfspwo4HR4

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident