“De rol van Afvaren van de Hogerwal in het Nationaal Watersportdiploma”

19 juni 2024

Afvaren van de hogerwal in het zeilen

Eén van de belangrijke skills in het zeilen is het succesvol afvaren van de hogerwal. Dit houdt in dat je de boot veilig van de kant af krijgt en het open water op kan. Dit lijkt misschien eenvoudig, maar het vereist een goede techniek en een sterk begrip van de basisprincipes van het zeilen.

Wat houdt afvaren van de hogerwal in?

Eenvoudig gezegd, het afvaren van hogerwal betekent dat de boot de wal verlaat en het open water betreedt. Hierbij maakt de zeiler gebruik van de wind en de stroming om de boot van de wal vandaan te sturen zonder in aanraking te komen met obstakels. Dit vereist een goede stuurvaardigheid en een goed begrip van de werking van wind en stroming.

Voor meer informatie over zeilen in het algemeen of onze zeillessen, nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen of ons een bezoekje te brengen op Instagram. Voor een overzicht van ons cursusaanbod ga je naar onze zeilschool pagina.

Nog meer relevante video’s


Diploma-eisen Nationaal watersportdiploma

Het Nationaal watersportdiploma stelt de volgende eisen:

  • Leeftijdscategorie: Jeugd
  • Niveau: Niveau 2
  • Discipline: Kielboot
  • Module: Hogerwal (verplicht)
  • Competentie: Afvaren van hogerwal
Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident