Disclaimer

Definities

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  1. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Pean aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Wij stellen het zeer op prijs dat u bij twijfel ons informeert.
  2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Copyright

De bezoeker is slechts bevoegd de Peanwebsite en de daarvan afkomstige informatie te gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden en eventueel voor eigen gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pean, een koppeling maken tussen de Peanwebsite en enige andere website, (meta) zoekmachine of computernetwerk.
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Peanwebsite en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Pean. Dit houdt in dat er niets aan de Peanwebsite en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik zonder toestemming van Pean niet is toegestaan.

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident