“Eisen Watersportdiploma: Het Afvaren van Hogerwal Uitgelegd”

9 mei 2024

Afvaren van Hogerwal in het Zeilen

Zeilen is een prachtige sport waarbij natuur, avontuur en vaardigheden samenkomen. Binnen de eisen van het Nationaal watersportdiploma is een van de technieken die je moet kennen het afvaren van hogerwal. Maar wat betekent dit precies? Het gaat erom dat je in staat bent om zelfstandig en zonder andere boten te hinderen, weg te varen van de kant, de zogenaamde hogerwal.

Meer informatie

Voor gedetailleerdere informatie en meer inzicht in hoe dit in de praktijk werkt, verwijzen we je graag naar onze contactpagina of bezoek ons op Instagram. Daar vind je meer video’s en uitleg over niet alleen het afvaren van hogerwal, maar ook tal van andere zeiltechnieken en -vaardigheden.

Contact
Instagram
Cursusaanbod

Nationaal Watersportdiploma Eisen

Stap voor stap leer je de belangrijkste technieken en vaardigheden van het zeilen. Het afvaren van hogerwal is onderdeel van de verplichte modules voor het behalen van het Nationaal watersportdiploma. Hieronder volgt een overzicht van de diplomaeisen.

  • Leeftijd: Jeugd
  • Niveau: Niveau 4
  • Discipline: Zwaardboot 1-mans
  • Module: Hogerwal (Verplicht)
  • Competentie: Afvaren van hogerwal

We hopen dat dit overzicht je helpt bij het begrijpen van de eisen en je voorbereiding op het halen van je Nationaal watersportdiploma!

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident