“Gijpen: Essentiële manoeuvre binnen het watersportdiploma”

9 mei 2024

Gijpen in de Zeilsport: Wat betekent dat?

Zeilen is veel meer dan alleen op het water zijn met een boot. Het vergt kennis, vaardigheid en een goed begrip van verschillende manoeuvres. Een van die manoeuvres is ‘gijpen’. Gijpen is een essentiële vaardigheid die elke zeiler moet beheersen.

Wat betekent het om te gijpen?

Gijpen is een zeilmanoeuvre waarbij de boot van richting verandert. Dit kan gebeuren van de ene ruime wind naar de andere (bekend als draaigijp), of van voor de wind naar voor de wind (bekend als S-gijp). Gedurende de gijp mag de joystick (het stuur) en de schoot (het touw dat het zeil bedient) niet worden losgelaten. Het is de zeiler die de gijp initieert door middel van gewichtsverplaatsing en bepaalt wanneer het zeil overkomt op de andere zijde van de boot.


Wil je meer weten over zeilen en de verschillende manoeuvres die je moet leren? Neem contact op met ons via zeilschool Pean of bekijk onze Instagram pagina. Voor een overzicht van ons cursusaanbod, bezoek onze zeilschoolpagina.

Nationaal Watersportdiploma Vereisten voor Gijpen

Leeftijd: Jongeren

Niveau: Niveau 4

Discipline: Zwaardboot 1-mans

Module: Handeling

Is de module verplicht: Verplicht

Competentie: Gijpen

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident