Lancering van het Nationaal Watersportdiploma (NWD)

22 maart 2024

Met trots presenteren we het Nationaal Watersportdiploma (NWD), een fundamentele verschuiving in het bewaken en ontwikkelen van kwaliteit, veiligheid en plezier in de watersport. Ons doel is helder: een kwaliteitsimpuls geven aan de gehele sector. Maar waarom deze verandering, wat betekent het voor de diplomering en hoe draagt het bij aan een kwaliteitsverbetering?

Lees dit bericht of kijk op www.nationaalwatersportdiploma.nl

Lees meer over hoe zeilschool Pean hier naar kijkt: https://www.pean.nl/nationaal-watersportdiploma-bij-pean/

De noodzaak voor verandering

Via intensieve samenwerking met toonaangevende vaarscholen in Nederland kwamen we tot de conclusie dat het bestaande CWO-systeem (Commissie Watersport Opleidingen) niet langer voldeed aan de diversiteit van typen vaarlocaties, verenigingen, scouting en vaarscholen. Je hebt immers andere vaardigheden nodig voor het varen van een wedstrijd, dan dat een startende zeiler en/of recreant nodig heeft. Elk type locatie verdient een diplomalijn die past bij hun consument, met bijbehorende hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen.

Eén sterk merk

De toekomst die wij voor ogen hebben, is een gebonden landschap met één diplomalijn, een wens waar wij actief naar toe werken, samen met het Watersportverbond. Het is essentieel dat we daarbij de verschillen tussen verenigingen, vaarscholen en eventueel scouting erkennen. Elk leidt een ander type cursist op, die baat heeft bij een opleidingsstructuur en kwaliteitseisen die aansluit bij hun specifieke behoeften.

Daarbij is een sterk merk van belang, met een moderne uitstraling, die zichtbaar is voor de consument. Op die manier kunnen we de consument beter voorlichten en hen enthousiasmeren voor de watersport. Andersom moet de consument erop kunnen vertrouwen dat aangesloten locaties bij dit merk van de hoogste kwaliteit zijn.

De rol van het NWD als kwaliteitspoortwachter

Als nieuwe standaard in de watersport streeft het NWD naar het handhaven van hoge kwaliteitsnormen. We stellen duidelijke eisen aan onze aangesloten vaarlocaties en introduceren strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen, zoals het verplicht dragen van helmen in bepaalde situaties. Dit doen we om het consumentenvertrouwen te behouden en lessen uit het verleden en uit andere branches toe te passen.

Ook introduceren we voor het eerst kwaliteitseisen op het gebied van sociale veiligheid, bijvoorbeeld door het verplicht tekenen van een gedragscode voor alle betrokkenen bij NWD-vaarlocaties, door het beschikbaar stellen van een gecertificeerd vertrouwenspersoon en het jaarlijks opstellen van een jaarverslag op het gebied van sociale veiligheid en integriteit.

Nieuwe diplomalijn

Met de introductie van het Nationaal Watersportdiploma brengen we een verfrissende en moderne benadering naar leren op het water. Onze filosofie is simpel: we vieren jouw successen en zorgen voor een cursus die aansluit bij jouw belevingswereld en capaciteiten. Om dit te bereiken, hebben we drie leeftijdscategorieën – jeugd, jongeren en (jong)volwassenen – gecreëerd, zodat we de leerdoelen precies kunnen afstemmen op iedere groep.

We gaan een stap verder door het traditionele drie-niveau systeem te vervangen door een nieuw systeem met vier niveaus. Dit maakt elk leertraject duidelijker en toegankelijker. Bovendien erkennen we met diploma’s, uitgegeven per vaardiscipline en specifiek per boottype, zowel de universele vaardigheden als de unieke vaareigenschappen van elk type boot.

Tot slot streven we ernaar elke cursist haalbare leerdoelen te bieden, gestructureerd in modules. We onderscheiden essentiële modules, die de kern van je vaaropleiding vormen, van optionele modules. Deze optionele modules bieden de kans om je vaardigheden verder te ontwikkelen met uitdagingen die specifiek zijn voor bepaalde vaaromstandigheden of locaties. Zo worden leerdoelen zoals het navigeren door sluizen alleen opgenomen als deze relevant zijn voor jouw vaarlocatie. Bovendien zorgt deze structuur ervoor dat je jouw diploma kunt behalen, zelfs als je niet de kans hebt gehad om bepaalde modules, zoals ‘varen op golven’ bij gebrek aan wind, te voltooien. Dit modulaire systeem garandeert dat de opleiding zich aanpast aan de realiteit van elke cursist en locatie, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of integriteit van het diploma.

Je huidige CWO-diploma’s blijven bewaard, behouden hun waarde en worden meegenomen naar het nieuwe systeem. Benieuwd naar de structuur van de nieuwe diplomalijn? Bekijk dan de pagina diplomalijn.

Licenties en erkenning

De overstap van de CWO naar het NWD verandert niks in de erkenning van diploma’s. We behouden de licentie en ondersteuning van het Watersportverbond, dé Nederlandse sportbond en autoriteit op het gebied van watersportopleidingen. Deze continuïteit verzekert dat onze nieuwe diplomalijn voldoet aan de hoogste standaarden van erkenning en kwaliteit, terwijl we qua inhoud en vorm een meer moderne aanpak hanteren.

Tot slot

Het Nationaal Watersportdiploma is meer dan alleen een diplomalijn of keurmerk; het is een belofte van kwaliteit, veiligheid en plezier in de watersport. Door samen te werken en voortdurend onze standaarden te evalueren, zetten we belangrijke stappen naar een veiligere, betere en vooral leukere watersport in Nederland!

https://www.nationaalwatersportdiploma.nl/

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident