Lessen in techniek #4 Regels op het water

23 december 2022

Lessen in techniek   #4 Regels op het water

In onze lessen ‘op het droge’ duiken we in de technieken, manoeuvres en vaktermen die je kunnen helpen om een betere zeiler te worden – zelfs al op het land! Deze keer blijven we echter van de techniek van de boot zelf vandaan, en besteden we eens wat algemener onze aandacht aan de regels op het water. Zodat je je daar ook alvast eens in kunt verdiepen. We zitten tenslotte in het off-season, nietwaar?

Vaarbewijs

Laten we beginnen bij het welbekende vaarbewijs. Wanneer heb je dat nodig? Want varen in Nederland kent heel veel verschillende varianten, van de kleine zeilbootjes die je puur recreatief op de vele meren van Friesland kunt treffen, tot de grote beroepsvaartschepen die het Amsterdam-Rijnkanaal gebruiken als hun persoonlijke snelweg. Om al die variatie veilig en goed op elkaar

afgestemd te laten verlopen, zijn er net als op de autowegen regels aan verbonden. Die zijn vastgelegd in bijvoorbeeld het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en zijn deels afhankelijk van jouw locatie.

De wateren rondom Pean zijn veelal ingericht voor recreatie, waar niet zo veel regels voor nodig zijn. En goed om te weten: voor een zeilboot van het formaat van de vloot van Pean of een motorboot korter dan 15 meter (en die niet harder kan dan 20 kilometer per uur) heb je geen vaarbewijs nodig. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet geacht wordt om de vaarregels te kennen! Zo zijn natuurlijk de voorrangsregels, in het algemeen en voor zeilboten onderling, erg belangrijk; en daar ga je in je eerste lessen zeker de nodige aandacht aan besteden. Daarnaast geldt vooral: hanteer goed zeemanschap. Wat houdt dat in?

Goed zeemanschap

‘De schipper moet bij het ontbreken van relevante voorschriften goed zeemanschap gebruiken om te voorkomen dat levens in gevaar komen, schade wordt veroorzaakt of de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.’ Dat is de formele definitie volgens het BPR. Kom je in een situatie waar geen concrete regel op van toepassing is, zorg dan dat er altijd ‘naar geweten en goed inzicht’ gehandeld wordt. Dat heeft overigens betrekking op alle onderdelen van de zeilsport. Niet alleen altijd goed opletten op het water, maar ook zorgen dat je met goed onderhouden materiaal vertrekt.

En in iedere situatie een duidelijke beslissing maakt, die ook voor de ander helder gecommuniceerd wordt (‘ik houd hier rechts aan’). Ook is het net als in het verkeer op straat van groot belang dat je niet nonchalant wordt: altijd op blijven letten!

Ga je met je zeilboot naar de grote kanalen waar je ook binnenvaartschepen treft, die door hun formaat en gewicht niet zomaar even van hun route af kunnen wijken, dan komen er weer wat extra regels bij kijken. En dan gelden voor iedereen dezelfde afspraken, ongeacht het type boot dat je vaart. Bij je zeilcursus nemen we daarom alle regels goed met je door, zodat je voorbereid het water op kunt!

Let op: grote binnenvaartschepen hebben altijd voorrang

Een hele belangrijke vuistregel: de beroepsvaart heeft altijd voorrang. Dat komt omdat die grote schepen, meestal langer dan 20 meter, zoals we hierboven al uitlegden veel minder gemakkelijk kunnen manoeuvreren en niet zomaar voor iedereen opzij kunnen gaan. Blijf daarom op veilige afstand en geef deze jongens altijd vrije weg. En let op: net als vrachtwagens hebben ook binnenvaartschepen een dode hoek, waarin ze ander verkeer niet of nauwelijks kunnen zien. Als jij vanaf je zeilboot de kapitein niet kunt zien, dan ziet hij jou ook niet.

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident