Nostalgie in de buurt

1 januari 1970

Herinneringen herleven

15 mei 2014

Elk jaar komt de buurtvereniging bij Pean vergaderen. Aansluitend is er meestal een presentatie of een spreker. Dit keer werd mij gevraagd of ik iemand wist en mijn voorstel was Richard Slootweg, kapitein van de Clipper Stad Amsterdam.

In de jaren voordat wij (Natasja en ik, Christophe) de zeilschool overnamen voer ik op dit driemast volschip de wereldzeeën over. Richard als kapitein en ik als eerste stuurman. Aan boord worden vaak presentaties gegeven en zo kon ik ervoor instaan dat nze buurtbewoners een inspirerend verhaal zouden horen. En daarbij: het past het ook wel op een zeilschool, dacht ik zo.

Na een hartelijk ontvangst en even privé bijpraten in het Pean-kombuis begint de presentatie. Het is wel even slikken als de verhalen en beelden van dit prachtige schip weer voorbijkomen. Zeker omdat Richard vaak in zijn relaas refereert aan mij. “Hier was jij toch bij?” “Deze foto heb jij toch gemaakt?” Onvermijdelijk komt dan bij de nazit aan de bar de vraag: “Mis je het nou niet?” en in alle eerlijkheid moet ik zeggen:  “Ja, ik mis het wel.”

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident