Ouderpanel regio Noord en Midden

20 januari 2016

Op 20 en 27 januari organiseert zeilschool Pean ”ouderpanels” in de regio Noord en Midden.  Ca. 10 ouders van Pean-cursisten vertellen wat zij belangrijk vinden bij hun keuze voor zeilschool Pean. Hun kinderen komen al een aantal jaar achtereen naar de zeilschool.

De vragen die Pean aan de ouders stelt:

Vooraf aan een zeilkamp

 • Wat waren ooit de redenen voor jullie om voor Pean te kiezen?
 • Hoe verliep het beslissingsproces? Ging dat snel en op basis waarvan werd er beslist?
 • Wat zocht je over een zeilschool of zeilscholen. Wat viel je op?
 • Onze website is nu zo ingericht dat je informatie krijgt. Eerst algemeen, vervolgens na klikken specifiek. Het boeken van een cursus of de beschikbaarheid van een cursus komt daarna. Is dat prettig of zou je liever eerst het aanbod, de prijzen en de beschikbaarheid zien en daarna meer informatie lezen
 • Bepaalt de ouder of hun kind dat hij/zij op zeilkamp gaat?
 • Er zijn kinderen die in groepjes naar de Pean komen. Hoe gaat dat proces in zijn werk; is er een van  kinderen of ouders leidend daarin? 
 • Hoe werd het ongevraagde advies over de bootkeuze per cursist  (in 2015) ervaren? Dit jaar mailen we dat zo’n advies opvraagbaar is. Hoe ervaren ouders dat en speelt dit advies een bepalende rol?.
 • We sturen 4 x per jaar een nieuwsbrief. Hoe wordt die ervaren?
 • We zenden regelmatig op Facebook en Instagram. Lezen jullie dat? Hoe wordt dat ervaren door jullie / kinderen?
 • Wat vertellen jullie kinderen thuis over het zeilkamp. Wat zijn de zaken die zij onthouden?

Tijdens een zeilkamp

 • We zijn een CWO zeilschool. Is dat een reden om voor Pean te kiezen? Zou je ook komen als we geen CWO zeilschool waren?
 • We werken met vorderingenstaten en diploma’s. Soms haalt iemand zijn diploma niet. Hoe wordt dat ervaren?
 • Tijdens de kampweek wil je misschien je kind bellen. Moet dat vaak kunnen? Of juist niet?
 • Kinderen hebben vanaf 10-11 jaar soms een eigen smartphone mee. In de Berch (jeugdkamp) wordt die ingenomen. In de Jister (vanaf 12 jaar) kunnnen de cursisten die tussen 18:45 en 19:30 uur gebruiken, verder  liever niet. Wat vinden jullie hiervan?
 • Met kinderen moeten we soms streng zijn. Bord leeg eten, handen wassen, doorzetten, op tijd naar bed etc. IMoeten we dat meer zijn beloop laten omdat het ook een vakantieweek is of mag het het juist strakker?
 • Wat vinden jullie van het niveau van de zeilles. Kun je je kinderen inmiddels zelfstandig met een boot wegsturen?
Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident