Overleg met collega’s

3 april 2014

Eens in de 6 a 8 weken heeft Pean overleg met vier andere Friese zeilscholen. Dat is twee jaar geleden ontstaan. We zitten met de vijf eigenaren van de Morra, Pean, de Bird, Neptunus en Veenhoop bij elkaar. We vinden dat we totaal andere zeilscholen zijn. Maar uiteindelijk zijn er toch meer overeenkomsten dan verschillen.

Dinsdag 1 april waren we bij de Bird te gast en was de ontwikkeling van het CWO, en het contact met de Provinsje Fryslân aan de orde. Andere keren gaat het over bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of verzekeringen. Inmiddels hebben we een eigen website www.zeilscholenfriesland.nl

Als ik die vijf eigenaren zie zitten (inclusief mijzelf)  moet ik altijd denken aan de “Booswichtenclub” van de Donald Duck. Midas Wolf, Rein Vos, Meneer Beer, Vittorio Wezel en Barend Buizerd. Dan mogen jullie bepalen wie wie is.

Deze vijf ontvangen samen ongeveer 4000 jeugdzeilers per jaar op hun zeilscholen. Wat al die gesprekken over het jeugdzeilen in Friesland betreft kunnen we beter de “Brave Damesclub” heten.

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident