Waarom leren wij?

8 januari 2018

Waarschijnlijk vraagt iedereen zich het wel eens af: waarom leer ik? Veel jongeren vragen zich vooral af: waarom moet ik DIT leren? 

Een simpel biologisch antwoord is dat wij niet zouden kunnen overleven als wij niet in staat zouden zijn om te leren. Wanneer we niet de mogelijkheid hebben om te leren van onze en andermans fouten dan zou onze gemiddelde levensverwachting niet 82 jaar zijn. Kortom, leren is van levensbelang! 

Niet gek dat veel ouders zich bekommeren om de leerprestaties van hun kinderen. We vinden het belangrijk dat ze leren, maar hoe ze zouden kunnen leren staat minder centraal. Daarom verliezen we soms uit het oog dat jongeren op meer manieren kunnen leren dan de manier die wordt gekozen in het huidige onderwijssysteem. 

Leren: wat is dat eigenlijk? 
Gezien het levensbelang van leren zou het vreemd zijn als we niet eerst zouden stilstaan bij de vraag: “Wat is leren?”. Ongemerkt denken we bij leren vaak aan ‘leren op school’ of een cursus op je werk, vooral gericht op individueel leren met een vooraf bepaald doel en duidelijk waarneembaar resultaat. Mede hierdoor associeert niet iedereen het woord ‘leren’ met veranderen, zich ontwikkelen, ervaren en groeien.

Leren is echter een veel breder ‘proces’ waarbij verandering in houding, kennis en vaardigheden belangrijke uitkomsten zijn. Leren is een verandering die zowel weinig gepland of doelbewust kan plaatsvinden (informeel leren) als meer opzettelijk en gepland tot stand kan komen (formeel leren). In ons huidige onderwijs zijn we gewend om te denken aan leren in termen van gestuurd, doelbewust en uniform leren (zelfde leerdoelen voor iedereen). Ieder mens leert echter altijd en overal; met of zonder planning of doel. En juist het ongedwongen, avontuurlijke element roept nieuwsgierigheid en motivatie op bij jongeren!

De afgelopen jaren komt er gelukkig steeds meer aandacht voor informeel, persoonlijk en collectief leren (leren in een groep). Naast een vast curriculum is er op sommige scholen ook ruimte voor een open programma waarin jongeren zelf keuzes maken en leren door te ervaren. Een mooi voorbeeld hiervan is Keen School, waar leerlingen vanuit persoonlijke nieuwsgierigheid en eigenheid leren tijdens projecten met thema’s zoals water, economie of eigen ontwikkeling. Vaak blijkt deze manier van leren de motivatie bij jongeren te verhogen. Ze krijgen te maken met echte uitdagingen en stellen voor hun belangrijke doelen. De vraag ‘waarom leer ik dit?’ beantwoorden ze daarmee zelf. 

Auteur: Merel Collenteur, 1 graads docent en schooladviseur en oprichter van stichting t’ Wylde leren.

Dit is een artikel uit het Roerblad, als u hier uw mail adres achter laat kunt het het roerblad gratis downloaden. 

 

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident