Wat betekent ‘leren’ bij Pean?

15 mei 2020

NHL Stenden en Alfa-college vragen zich af …

Hoe steekt het opleidingssysteem van Pean in elkaar?

Dat zeilers bij zeilschool Pean door  het volgen van een opleiding tot instructeur, coach en/of opleider een voorsprong voor hun loopbaan opbouwen, wisten we natuurlijk al. Ook bij NHL Stenden en het Alfa-college vonden ze dit zó interessant, dat het lectoraat van deze scholen Pean meeneemt in hun onderzoek naar ‘lerende netwerken’. Onderdeel van dit onderzoek is een interview met Rienk de Jonge over het unieke, door Pean ontwikkelde, opleidingssysteem voor instructeurs, coaches en opleiders. En over hoe we dit systeem blijven ontwikkelen en optimaliseren.

“Zeilschool Pean houdt zich op een hele praktische manier bezig met leren door de cursisten aan zich te binden, hen te boeien en opgedane vaardigheden verder te ontwikkelen. De zeilers in dop dienen als kweekvijver voor de werkpool aan instructeurs, coaches en opleiders. Mede-eigenaar Rienk de Jonge is een schoolvoorbeeld van de gehanteerde leermethodiek. Hij volgde als negenjarige twintig jaar geleden zeillessen op de Peanster Ee bij Nes en Akkrum.”

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident