CWO-diploma

Het halen van een diploma is bij Pean geen doel op zich. Het gaat erom dat je op een plezierige manier, goed leert zeilen.

Registratie vorderingen
Als je alle punten van een bepaald lesniveau beheerst, krijg je een CWO-diploma. Zo niet, dan krijg je een CWO-vorderingenstaat mee. Ieder jaar noteert je instructeur in een registratiesysteem bij Pean wat je wel/niet beheerst. Daarmee kan Pean bij een volgende inschrijving makkelijk controleren of je voor het juiste niveau inschrijft. Heb je al diploma’s bij andere zeilscholen gehaald, dan bouw je daar uiteraard gewoon op voort. Diploma-eisen betreffen zowel de theorie als de de praktijk.

Hoe snel haal je een diploma
De tijd die nodig is om een diploma te halen, verschilt. Iedereen leert op zijn/haar eigen manier en in eigen tempo. Beginniveau, (weers)omstandigheden en motivatie verschillen per cursist. Diploma-I is meestal in één week te halen, maar voor de andere diploma’s is vaak meer tijd nodig. Vooral de stap van diploma II naar III is behoorlijk groot. Beheers je halverwege de cursusweek al alle punten voor een niveau dan ga je de rest van de week gewoon door op het volgende niveau. Wil je je vast voorbereiden op de theorie voor niveau III, dan kun je dat hier vinden voor alle disciplines theorieboekje CWO III en speciaal voor surfen theorieboekje CWO III surf

Geldigheid
Een CWO-diploma van zeilschool Pean blijft altijd geldig, een vorderingenstaat verloopt na een jaar. Je schrijft dus een volgend jaar weer in op het niveau waarop je bezig was.

Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident