Opleiding eigenvaardigheid

In de zomer voorafgaand aan je opleidingsperiode bekijken de instructeurs en coaches je eigen zeilvaardigheid. Je moet minimaal eigenvaardigheid/praktijk CWO-III hebben om voor het opleidingstraject in aanmerking te komen.

  1. Eind oktober volgt dan voor de groep die daarvoor in aanmerking komt een terugkomweekend, met veel zelf varen en uitleg over de opleiding. Dit is nadrukkelijk geen selectieweekend; wel kun je een inschatting verwachten van hoeveel trainingsdagen je ongeveer nodig zult hebben om CWO-IV te halen.
  2. In februari/maart van het jaar daarna volgen een theoriedag en -weekend. Je maakt tijdens de theorieopleiding toetsen over verschillende onderwerpen.
  3. Half maart is er een selectieweekend. We kijken dan hoe goed je vaart en hoe snel je je nieuwe zeilvaardigheden eigenmaakt; we betrekken ook het resultaat van de theorietoetsen die je gemaakt hebt in die beoordeling.

Als je je bent toegelaten tot de praktijkopleiding volgen in het vroege voorjaar acht dagen basistraining op het water. Het Paasweekend hoort daar in ieder geval bij. Aan het eind van die 8 dagen, of eerder, ben je op CWO-IV niveau en vaar je daarvoor examen.

Opleiding in lesgeven

Als je eigen vaardigheid op niveau is, volgt het oefenen met lesgeven. Dat ziet er zo uit:

  1. Je volgt vier dagen oefenen in lesgeven. Je leert dan, onder begeleiding van een ervaren instructeur, je eerste lessen te geven.
  2. Je begint vanaf dan ook met het opbouwen van je portfolio. Je doet drie praktijkproeven, waarvan je schriftelijk verslag doet in dit portfolio. Als je die drie proeven hebt gehaald kunnen we, samen je CWO-IV diploma en daarmee je instructeurpas zeilinstructeur 2 (ZI-2) aanvragen.
  3. Met je ZI-2 pas, ben je vanaf 1 juli klaar om aan je praktijkstage te beginnen. Je geeft dan in de zomer zelfstandig les aan de zeilschoolcursisten, onder begeleiding van een coach.
  4. Na in totaal zeven tot negen stageweken en het afleggen van verschillende proeven van bekwaamheid (PvB) volgens het CWO-systeem, ben je dan zeilinstructeur 3 (ZI-3). Dat duurt meestal twee jaar.

 

Kosten en vervolgopleiding

Kosten

De opleidingskosten zijn hoog. Alleen het eerste jaar al bedragen die rond de € 1000. Pean betaalt daarvan het grootste deel, jijzelf € 280 (in 2022). Dat bedrag wordt verdeeld over theorie en praktijk. Voorwaarde is dat je je opleiding afmaakt met de verplichte stageweken en dat je je daarna een aantal jaren voor Pean inzet om onze cursisten goed zeilles te geven en een onvergetelijk kamp te laten beleven.

 

Vervolgopleiding

Als je ZI-3 bent, kun je zelfstandig lesgeven, maar nog niet aan gevorderde cursisten. Kenmerkend voor Pean is dat we ernaar streven om zeilinstructeurs uit te dagen en zich verder te laten ontwikkelen. Je bent immers nooit uitgeleerd. Dat kan op meerdere manieren, in andere disciplines of bijvoorbeeld in verbeteren van je eigen zeilvaardigheid en het leren trainingen te geven. Meer info daarover bij de kaderstaf van Pean.

 

Instructeur worden?

Overweeg je instructeur te worden bij Pean?

Neem dan contact op
 
Copyright 2024 Pean |
Ontwikkeld door Convident